Sten Tolgfors avvisar en Natoutredning

På torsdagsmorgonen berättade Ekot att kristdemokraternas försvarspolitiker Else-Marie Lindgren tycker att försvarsberedningen borde få utreda ett svenskt Natomedlemskap, något som flera borgerliga ledamöter stöder.

Försvarsminister Sten Tolgfors vill dock inte ha någon Natoutredning då de borgerliga partierna slagit fast att det inte är aktuellt med något svenskt Natomedlemskap den här mandatperioden.

– Nej, det finns en alliansöverenskommelse att Natofrågan inte är aktuell för närvarande och kommer så inte att vara under mandatperioden.

Skulle det skicka fel signaler om ni började utreda för- och nackdelar nu under mandatperioden?

– Jag tror att vi måste få en diskussion som mer handlar om innehåll. Vi samverkar med Nato i internationella operationer och vi jobbar tillsammans för freden. Men vi är inte allierade med Nato och kommer inte att bli det under överskådlig tid.

Men kristdemokraternas försvarspolitiker Else-Marie Lindgren tycker att försvarsberedningen borde får chans att utreda för- och nackdelar med ett Natomedlemskap.

”Nato skulle kunna bistå oss”
– Vi är engagerade i Nato i så många internationella insatser så jag tycker att man hade kunnat ge oss möjligheten att förutsättningslöst utreda ett Natomedlemskap. Vi har en förminskad försvarsmakt i dag. Vi måste kräva hjälp utifrån och då är Nato en organisation som skulle kunna bistå oss, säger Els-Marie Lindgren.

Moderaterna och folkpartiet är i grunden positiva till svenskt Natomedlemskap, medan kristdemokraterna och centern hittills sagt nej. Men även centerns ledamot av försvarsberedningen, Staffan Danielsson, är beredd att låta utreda Natofrågan, trots att han fortfarande tycker att Sverige ska vara alliansfritt.

Förvånad över intresset
Urban Ahlin, socialdemokrat och ordförande i riksdagens utrikesutskott, är förvånad över det borgerliga intresset för att utreda ett svenskt Natomedlemskap och han ser ingen anledning att ta upp frågan.

– Det finns inget stöd för ett Natomedlemskap varken i Sveriges riksdag eller bland Sveriges befolkning, så varför ska man utreda? Vi vet vad ett Natomedlemskap skulle innebära och det betyder att vi har ömsesidiga förpliktelser till andra länder och vi socialdemokrater tycker inte att det ska ge sådana ömsesidiga försvarsförpliktelser, säger socialdemokraten Urban Ahlin.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se