Varsel om konflikt på säkerhetsföretagen

Fackförbundet Transport varslar om konflikt för personal på bevaknings- och säkerhetsföretag från den 14 januari.

Varslet gäller bland annat övertids- och mertidsarbete och innehåller även blockad mot nyanställning och mot att hyra in personal skriver Transport på sin hemsida.

Motpart är arbetsgivarorganisationen Almega. Bland annat berörs personalen på Securitas av varslet, som totalt omfattar 10 000 personer.

Transport anser att arbetsgivarna har lagt för dåliga bud när det bland annat gäller löner och arbetstider.