15 000 färre platser på komvux 2007

Antalet komvuxplatser på gymnasiet minskade med nästan   15 000 år 2007 jämfört med året innan till omkring 800 000 platser. Det visar en undersökning Skolverket har gjort.

Regeringen minskade statsbidraget med kort varsel med nästan en tredjedel, från 1,8 miljarder kr till 1,2 miljarder kr. Det gjordes eftersom söktrycket till komvux väntades minska i och med högkonjunkturen.

Men en utredare vid Sveriges kommuner och landsting, Mats Söderberg, säger till Dagens Nyheter att neddragningarna gått för fort.

Bland annat studerande som velat gå yrkesutbildningar har drabbats hårt sedan kommunerna tvingats säga upp avtal med de externa aktörer som drev dem.