Tokyobörsen rasade efter första dagen

Tokyobörsen har backat med över fyra procent till den lägsta nivån på ett och ett halvt år.

Det blev inte den start på året som investerarna på tokyobörsen hade hoppats på. Börsen har varit stängd i en vecka på grund av nyårsledigheten, och så snart klockan ringde in det nya årets första handelsdag så bar det utför.

I stort sett alla branscher tappade mark och när det var som värst var nedgången över fem procent. I sluthandeln steg kurserna något och index slutade på minus fyra procent.

Väntad nedgång
Nedgången var väntad efter börsoron i USA och Europa de senaste dagarna, men att fallet skulle bli så stort var det knappast någon som räknat med.

Särskilt tungt gick det för exportbolagen, vars varor blir dyrare när den japanska yenen stiger i värde. Elektroniktillverkaren Sony tappade exempelvis sex procent.

Stigande oljepriser slår dubbelt mot den japanska ekonomin. Dels stiger produktionskostnaderna på hemmaplan, och dels blir japanska produkter dyrare när yenen stiger i värde gentemot USA-dollarn och euron.

Osäkra utsikter
Utsikterna för den japanska ekonomin är nu något osäkra. Det som investerarna fruktar mest är att USA ska gå in i en recession och dra med sig Japan.

Även om exporten bara står för en dryg tiondel av den japanska ekonomin, så är det psykologiskt viktigt att exportjättar som Sony och Toyota går bra.

Jon Thunqvist, Tokyo
utrikesdesk.eko@sr.se