Kvalitetsskillnad i vård mot ätstörningar

Allt fler svenskar söker vård på grund av ätstörningar, men kvaliteten skiljer sig stort mellan landets olika behandlingar för sjukdomar som anorexi och bulimi.

Joanna Nordlander från Linköping har lidit av ätstörningar i tio års tid. Men först nu börjar hon känna sig bättre efter att ha sökt sig till en klinik i Mora.

– Jag har varit på ett annat behandlingshem för sex år sedan och jag har aldrig mått så dåligt som när jag kom därifrån. Det här var min andra chans och jag tog den, så det här är helt klart mycket bättre än förra gången, säger hon.

Många vårdmöjligheter
Det är svårt att säga om ätstörningar i sig blir vanligare, men allt fler söker i dag vård för sjukdomar som bulimi och anorexi. Vårdmöjligheterna är många med över 30 specialkliniker och ett tjugotal enheter inom landstingen.

Men enligt en jämförelse som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort tidigare i år finns det stora skillnader mellan olika behandlingar i landet.

På den klinik i Mora i Dalarna, där Joanna Nordlander får vård, ligger statistiken på topp.

– I vår egen uppföljning har runt 80 procent inga ätstörningar längre efter fem år och ytterligare runt tio procent är bättre, säger Göran Carlsson, psykoterapeut och verksamhetschef.

Billigare vårdmetod
Göran Carlsson har utvecklat en egen vårdmetod som både verkar hjälpa de som kommer hit bra och som dessutom gör det billigare för landstingen, som står för 95 procent av vårdkostnaderna.

Det går till så att den sjuka kommer till kliniken och får intensiv vård under fem dagar, med gruppsamtal, psykoterapi och råd och tips på hur man ska äta för att må bättre. Sedan åker man hem i tre veckor för att sedan komma tillbaka för fem nya dagar, allt upprepat under en halvårsperiod.

– Fördelen är att man varvar en intensiv behandling med att omsätta det i sin egen verklighet, det är ändå där det ska fungera till slut. Dels är det kostnadseffektivt för de landsting som betalar, för de betalar bara för fem vårddagar per månad, säger Göran Carlsson.

Eget ansvar
Under vistelsen bor man med de andra patienterna och dagarna handlar mycket om eget ansvar vilket är bra, tycker Joanna Nordlander. Hon ser gärna att fler landsting skickar sina patienter med ätstörningar till kliniken i Mora.

– Landsting ute i landet ska förstå att de kanske inte kan hjälpa alla, så låt de här tjejerna och killarna få komma hit. Det funkar faktiskt och allt handlar inte bara om pengar. Så småningom kommer de i så fall att kosta landstingen mycket mer än vad de gör här, säger Joanna Nordlander från Linköping.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se