Fartkameror minskar dödsolyckor

2007 blev ett mörkt trafikår. I hela landet ökade antalet döda med ungefär tio procent. Men det finns en kategori vägar som går mot strömmen. Det är de vägar där Vägverkets nya fartkameror sattes upp under 2006. Där sjunker både antalet döda och svårt skadade.

Jörgen Larsson på Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping har utvärderat de nya kamerorna.

– Där kan vi se att antalet dödade och svårt skadade har minskat med uppemot 30 procent på de här sträckorna, säger han.

Lägre fart också mellan kamerorna
VTI och Vägverket har undersökt de 50 vägar som tidigare inte haft några kameror men som fick de nya bättre kamerorna under 2006. Resultaten är bättre än förväntat. Hastigheten har minskat, mest precis vid kamerorna men också mellan och framför allt har antalet döda och svårt skadade på sträckorna minskat från 147 före kamerorna sattes upp till 102 ifjol.

– Ja, så det var positivt. Däremot var minskningen lite mindre på de dödade.

2007 blev inget bra trafikår om man ser till antalet dödade, här har vi något som går åt rätt håll. Hur känns det?

– Det känns bra, och det visar också att trafiksäkerhetskamerorna funkar. De får ned hastigheterna, och det är det som visar sig i olycksutfallet, att antalet dödade och svårt skadade på de här sträckorna minskar.

Färre grova överträdelser
Sänkt hastighet, totalt 7,8 procent och ännu mer på 70 och 50-vägar är den största orsaken till att antalet skadade minskar men också att spridningen mellan bilisternas hastigheter minskat. Mycket färre kör väldigt mycket för fort och fler håller ungefär samma hastighet.

– Det kan bli ett lugnare trafiktempo och därigenom blir det färre omkörningar.

Petter Ahnoff, SR Östergötland
petter.ahnoff@sr.se