Centralbanker avvaktar med räntor

På torsdagen kom det besked från både den Europeiska centralbanken, ECB, och den brittiska, Bank of England, att de inte ändrar sina styrräntor.

Besluten kan återigen ses som en gardering och ett sätt att vinna när osäkerheten är stor om varthän den internationella ekonomin är på väg.

Både ECB och Bank of England är klämda från två håll. Högre inflation på ena sidan och sämre tillväxt på den andra.

För ECB är det i första hand inflationen som är en huvudvärk. Mellan november -06 och november -07 steg konsumentpriserna med hela 3,6 procent.

Ett givet motmedel vore därför ett beslut att höja räntan. Om det inte var så att det på ett oönskat sätt riskerar att gå ut över tillväxten.

Garderar med kryss
För Bank of England är problemet i första hand det motsatta. Tillväxten har redan åkt på en smäll, vilket skulle tala för en sänkt ränta. Men det finns också tecken på att högre inflation i så fall lurar bakom hörnet.

För bägge centralbankerna ligger det därför nära till hands att gardera med kryss - att alltså varken höja eller sänka räntan, som ännu en tid får ligga kvar på 5,5 procent och för ECB på 4 procent.

Risk för minskad tillväxt
ECB:s chef Jean Claude Trichet betecknar räntebeslutet som ett kraftfullt budskap till omvärlden och han pekar på att ekonomiska fundamenta i eurozonen är sunda, men att det finns risk att tillväxten sjunker.

Vidare att det finns ett kraftigt uppåttryck på inflationen på kort sikt, men att ECB är beredd att motverka den och att ECB övervakar, som det heter, all utveckling mycket noga.

Sammantaget en rad formuleringar av typen ”vänta och se” i avvaktan på hur djup nedgången kan bli i USA:s ekonomi, där detaljhandelsföretaget Macy’s rapporterar att försäljningen i december blev 7,9 procent lägre än samma månad året innan.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se