Ny metod kan minska våldet mot kvinnor

Hundratals misshandlade kvinnor skulle kunna slippa att på nytt utsättas för våld av män i sin närhet, om bara polisen använde en riskbedömningsmetod i större utsträckning. Det anser brottsofferforskaren Magnus Lindgren som sett goda resultat av metoden vid Uppsalapolisen.

– Skulle man tillämpa det här arbetssättet vid samtliga polismyndigheter skulle vi sannolikt se flera hundra färre anmälningar på nationellnivå, säger Magnus Lindgren.

När Uppsalapolisen för fyra år sedan synade antalet anmälda våldsbrott som drabbat länets kvinnor i en nära relation visade det sig att en tredjedel av dem redan gjort en anmälan mot samma gärningsman året tidigare.

Kanadensisk metod
Då började man använda en kanadensisk riskbedömningsmetod som kallas Sara-modellen för att lättare se i förväg vilka män som begår ett liknande brott igen. I en nyligen avslutad kartläggning har man sett att andelen upprepade anmälningar sjunkit från 33 till 27 procent.

Med hjälp av metoden har Uppsala-polisen enligt Magnus Lindgren kunnat hjälpa fler kvinnor, med bland annat ökad tillsyn vid deras bostad och genom att föreslå åklagare att utfärda besöksförbud.

SaraA-modellen används av polisen vid flera län, men på olika sätt och många använder den inte alls, säger Magnus Lindgren.

Orimligt
Han tycker att det är orimligt att en kvinna som gör en polisanmälan i ett län inte kan bli erbjuden samma hjälp i ett annat.

– Du ska ha ”tur” att bo i ett län där man har prioriterat den här typen av frågor, säger han.

Philip Jansson, sektionschef vid Rikspolisstyrelsen, håller med om att det finns skillnader mellan länen men säger att man strävar efter att bli bättre.

Samma bemötande viktigt
– Vår och polisens strävan generellt är självklart att dit ska vi komma. Oavsett var du bor ska du ha rätt till samma brottsutredande perspektiv och samma omhändertagande som brottsoffer, säger han.

Enligt Philip Jansson driver man just nu det stora projektet Brott i nära relation med flera regeringsuppdrag. Där är bland annat Sara-modellen är en viktig del.

Grundläggande rättigheter
Men även om det nu finns olikheter mellan länen får man inte glömma att kvinnan alltid har grundläggande rättigheter vid en anmälan, säger Philip Jansson.

– Kvinnan är ju alltid garanterad ett grundläggande skydd, alltid garanterad att kunna göra anmälan om brottet och är alltid garanterad att det sker en utredning på ett seriöst och bra sätt. Den grundläggande tryggheten kan nog alla känna, säger han.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se