Renägare oroas över höjt foderpris

Renarna har det besvärligt att hitta mat när snö blir is just nu. Några samebyar har redan aviserat att det kan bli aktuellt med stödutfodring. Men det kommer att bli dyrt, eftersom priset på renfoder har nämligen stigit med över 40 procent. (Sameradion)