Fp vill bygga fyra nya kärnkraftverk

Trots att de fyra borgerliga partierna i regeringen har kommit överens om att inte ta ställning till kärnkraftens framtid, säger nu folkpartiet att man vill bygga ut kärnkraften efter 2010. Folkpartiledaren Jan Björklund säger att kärnkraften är den bästa lösningen för att klara klimathotet.

– Det är det bästa sättet att minska växthusgaserna och förbättra klimatet om vi samtidigt vill behålla jobb, välfärd och industri i Sverige.

Hur många fler kärnkraftverk handlar det om?

– Vi säger nu att i ett första steg så skulle man kunna planera för fyra nya reaktorer i Forsmark och Ringhals. Sedan på sikt, de här tio reaktorerna som vi har idag de kommer ju att före 2040 går ur drift av åldersskäl och då bör ju inriktningen vara att också de ersätts av nya reaktorer, säger Jan Björklund.

Folkpartiet vill riva upp förbudet om att bygga fler reaktorer i Sverige eftersom den el som produceras i kärnkraftverk inte ger några koldioxidutsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen. Jan Björklund erkänner att det inte finns någon bra lösning på avfallsfrågan men att avfallsfrågan är ett mindre problem i relation till klimathotet just nu.

Ingen borgerlig samsyn
Tidigare borgerliga regeringar har haft svårt att komma överens om kärnkraften. Centern vill avveckla den och inför förra valet kom de fyra borgerliga partierna överens om att frågan om kärnkraftens framtid inte skulle diskuteras under den här mandatperioden. Men Jan Björklund anser inte att han och folkpartiet bryter mot uppgörelsen.

- Överenskommelsen ligger fast. Den innebär att vi inte i riksdagen ska fatta några beslut om att varken bygga ny kärnkraft under denna mandatperiod. Men det beyder ju inte att vi inte måste börja diskutera hu rklimatfrågan ska lösas långsiktigt i Sverige, säger Jan Björklund.

Centern tar inte strid
Centerns partisekreteterare Anders Flanking står fast vid att kärnkraften ska avvecklas, men att centern inte tänker ta strid med folkpartiet om kärnkraftens utbyggnad.

– Det är ingen okänd uppfattning. Det står varje parti fritt att naturligtvis ha sin inställning. Vi kommer inte att ägna oss åt att försöka splittra alliansen i energifrågan. Det har vi inte gjort hittills men vi har vårt utgångsläge. Det är förnybar energi, hitta andra energislag än olja och kärnkraft, säger Anders Flanking.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se