Hyresgäster kan bli värdar

Hyresgästföreningen har planer på att bli fastighetsägare. En intern utredning är tillsatt och frågan kommer att dominera förbundsstämman i Luleå i juni.

– Förutsättningarna för just hyresrätten blir allt mer besvärliga. Ska vi dessutom få en aktör som de kommunala bostadsföretagen har varit tidigare, som nu ska drivas efter helt andra affärsmässiga principer, då hårdnar det för hyresgästerna.

Då kanske det behövs en ny aktör, säger Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman.

Det är för att rädda hyresrätten som Hyresgästföreningen nu funderar på bli fastighetsägare, genom att  köpa kommunala bostadshus som är på väg att säljas.

Huvudstaden tydligt exempel
Barbro Engman pekar bland annat på att den borgerliga ledningen i Stockholm har talat om att sälja 5 000 lägenheter till någon privat hyresvärd. Samtidigt som en tredjedel av det kommunala beståndet, 30 000 lägenheter, håller på att omvandlas till bostadsrätter.

– Det har kommit starka signaler från flera håll inom Hyresgäströrelsen om att gå in som fastighetsägare, säger Barbro Engman.

Och hon påminner om att det just var Hyresgästföreningen som startade HSB 1923.

Ekonomi och ideologi avgörande
Två huvudproblem ska nu utredas av rörelsen: Vilka är de ekonomiska förutsättningarna för att köpa hus och driva dem som hyresrätter. Och strider inte detta mot ideologin?

Vid en hyresförhandling i de här husen skulle ju Barbro Engman kunna förhandla med sig själv.

– Vi kan då kanske hitta sätt att göra det så att vi skiljer på de två rollerna. Men det är den här frågan som är den allra svåraste. Kan man göra både och? frågar sig Barbro Engman.

Vinstsyfte avskräcker
Just nu håller en statlig utredning på att granska allmännyttans ställning. 

Hyresgästföreningen fruktar att utredningen vill skrota självkostnadsprincipen och att de kommunala bolagen ska divas i vinstsyfte.

Skulle Hyresgästföreningen äga huset blir det inte ett privat ägande av bostaden som regeringen talar om, enligt Barbro Engman.

– Tvärtom är det här ett slags kollektivt ägande, men som ändå bygger på de kvalitéer som just hyresrätten har, säger Hyresgästföreningens ordförande.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se