Amnesty vill stänga Guantánamo

Exakt sex år har gått sedan de första fångarna fördes till det amerikanska fånglägret Guantánamo på Cuba. Det uppmärksammas på olika håll i världen.

I Stockholm arrangerade Svenska Amnesty en manifestation med krav på att Guantánamo ska läggas ned.

– Det är viktigt att uppmärksamma världen på att Guantánamo fortfarande finns kvar, att det sitter människor där som inte får sin sak prövad, som inte ens en gång är åtalade, som torteras och som lever under extremt svåra förhållanden, säger ordföranden för Amnestys svenska sektion, Lise Berg.

Hundratals fångar
Under de sex år som Guantánamo funnits har ungefär 800 fångar placerats där. Just nu finns 275 fångar på den amerikanska militärbasen. En del av dem sitter där i väntan på att lämnas tillbaka till sina hemländer.

Fortsatt hårda villkor
Trots att människorättsorganisationer från första början har kritiserat hur fångarna på Guantanamo behandlas bedömer inte Lise Berg att villkoren har blivit nämnvärt bättre för fångarna.

– Faktum kvarstår att 80 procent av de 275 som finns kvar sitter på de tuffaste enheterna, där man faktiskt sitter isolerad i stålceller. Då sitter man i en stålcell utan fönster och har artificiellt ljus påslaget dygnet runt, och redan det är totalt nedbrytande.

Hur tycker ni att den svenska regeringen agerar när det gäller Guantánamo?

– Vi saknar dels ett kraftfullt fördömande, riktat direkt mot USA. Vi saknar ett arbete inom EU. EU har ju också tagit fram rapporter, och även Europarådet, om Europas inblandning i de här programmen med att föra fångar över världen. Och där har inte Sverige utmärkt sig på något sätt, säger Svenska Amnestys ordförande, Lise Berg.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se