Kd-kvinnor vill tillåta homoäktenskap

Ledande kristdemokrater går nu emot partilinjen och kräver att homosexuella par ska få ingå äktenskap. Det är två kvinnor i partistyrelsen som nu sticker ut hakan och säger vad de tycker.

– Jag har så svårt att förstå varför inte de homosexuellas rättigheter ska gå in i samma äktenskapslagstiftning. Jag tycker att det är lite sorgligt, säger Carina Liljesand, som är en av dem som går emot partilinjen.

– Jag tycker att man ska få välja själv vem man vill gifta sig med. Jag tycker inte att det är något problem, säger Nina Ekelund, som är den andra.

Står för sin åsikt
Två kristdemokrater i partistyrelsen som går emot partilinjen. Ingen av dem vill egentligen göra någon stor sak av det, men står för sin åsikt.

För Nina Ekelund handlar det mest om partiet måste komma vidare och ändra fokus.

– Frågan har fått väldigt stora proportioner i vårt parti och jag tycker att det finns viktigare frågor att lyfta fram, till exempel klimatfrågan, säger hon.

Frågan har debatterats länge
Frågan om homosexuella ska få ingå äktenskap har debatterats i år, och i dagarna tar debatten fart igen för imorgon, tisdag, är det sista dagen för remissinstanserna att yttra sig och regeringen ska nu börja förhandla.

Det enda riksdagsparti som är emot är kristdemokraterna men eftersom frågan är het, bland annat efter moderatstämman i somras som röstade för en könsneutral äktenskapslagstiftning, är det ingen som tror på ytterligare utredningar eller långa beredningar.

Kristdemokraterna vill nu hitta en lösning. Ett kompromissförslag, enligt en källa nära partiledaren Göran Hägglund, är att namnet ”äktenskapsbalk” byts mot ”samlevnadsbalk” och att ordet ”äktenskap” tas bort helt eller att både ordet ”partnerskap” och ”äktenskap” finns med i den nya samlevnadsbalkens portalparagraf.

Man kan få rösta fritt
Men det kan också bli att regeringen lämnar walk over till riksdagen, att rösta fritt, som gjordes när partnerskapslagstiftningen blev till.

Moderaterna räknar i alla fall med att homosexuella ska kunna gifta sig nästa vår.

För kristdemokraterna Nina Ekelund och Carina Liljesand bör frågan komma till avgörande så snart som möjligt.

– Det är klart att vi ska vara pragmatiska i det läget att vi ska komma fram till en lösning. Jag ser ingen anledning till att man ska ha olika ceremonier för olika sorters kärlek, säger Carina Liljesand.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se