Nordens åldrande befolkning öppnar för utländsk arbetskraft

Åldrandet blir ett allt större problem i Europa och inte minst i Norden. Livslängden ökar och det höjer kraven på vård och omsorg och ställer arbetsmarknaden inför nya problem. Man måste hitta ny arbetskraft som försörjer dem som har lämnat arbetsmarknaden. Men den ofta avoga nordiska inställningen till import av arbetskraft försvårar.

– Nu ser vi invandring som ett hot, istället för en möjlighet eller åtminstone som en utmaning, säger Nannette Ripmeester som leder Expertise in Labour Mobility, en organisation som försöker underlätta för människor att flytta utomlands.

Hon anser att Europa och inte minst de nordiska länderna måste bli mer positiva till arbetskraftsimport för att klara problemet med en allt äldre befolkning.

Måste agera nu
Det gäller att agera nu om man skall lyckas för det är inte överallt man ser med misstänksamhet på invandring.

I till exempel Kanada och Australien, som har samma problem som Europa, välkomnar man utländsk arbetskraft på ett helt annat sätt.

– Det här är länder som är uppbyggda av invandare och de vet hur betydelsefull invandring är, säger Nannette Ripmeester.

Tydligt tecken
Redan för två år sedan kom ett tydligt tecken på vad som håller på att hända i hela Norden.

I Finland var då de som lämnade arbetslivet för att gå i pension fler än de som gick in på arbetsmarknaden och den här utvecklingen kommer att fortsätta.

Ett sätt att komma tillrätta med det är att höja pensionsåldern. Reformer av pensionssystemet har vidtagits eller är på gång i alla de nordiska länderna. Men det räcker sannolikt inte.

Jakt på arbetskraft
Det gäller att hålla sig framme om man vill vara med i jakten på arbetskraft för det kan snart bli hård konkurrens.

– Åldrandet är ett hot över hela världen. Till exempel Kina kommer att få stora problem med befolkningens åldersstruktur, säger Nannette Ripmeester, som också rekommenderar de nordiska länderna att genom bättre hälsovård försöka hålla kvar de äldre i arbetslivet längre än i dag.

Christer Fridén, SR:s Nordenkorrespondent
christer.friden@sr.se