Bush håller fast vid truppminskning

USA:s president George Bush sa under sitt pågående besök i Kuwait, att tillbakadragandet av 20 000 soldater från Irak vid halvårsskiftet fortfarande gäller, uppger Reuters.

Bush sa också att säkerheten i Irak ökade under förra året men uppmanade Iran och Syrien att bidra mer till att minska våldet i Irak ytterligare.

Enligt Bush baseras alla ytterligare beslut om minskningar av styrkorna på rekommendationer från USA:s militäre befälhavare i Irak, general David Petreaus.