Ny lag kan stoppa sexistisk reklam

Det ska bli förbjudet med sexistisk reklam. En ny lag och en ny tillsynsmyndighet bör införas föreslår den statliga utredning som presenteras på tisdagen.

Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK, som idag jobbar med frågan, är kritiska till en lagstiftning. Men enligt utredare Eva-Maria Svensson, juridikdoktor vid Göteborgs Universitet, handlar en lag om att samhället markerar sin inställning till frågan.

– Det är så att man har fått en allt mer omfattande lagstiftning när det gäller att motverka diskriminering och att främja jämställdhet på senare år. så det här är väl egentligen en del i en större utveckling, säger hon.

Flera fällningar
Amerikanska män som spänner sina biceps och i samlad trupp vägrar äta sallad som är kvinnoföda. Så kan man beskriva handlingen i den reklamfilm från hamburgerkedjan Burger King, som fick flest svenskar att göra en anmälan om könsdiskriminerande reklam förra året.

Anmälningar som för närvarande går till branschens eget självsanerande organ ERK. Just den reklamen fälldes inte men det gjorde ett 50-tal annonser och kampanjer, de flesta med en objektifierad syn på könen.

Privat regi
Men ERK:s arbete räcker inte. Det ansåg förra regeringen som 2006 ville utreda hur en ny lagstiftning mot diskriminerande reklam skulle kunna se ut, något som den nya regeringen också vill. I och med att ERK drivs i privat regi och kan läggas ner när som helst blir granskningen otrygg utan lagstiftning, säger Eva-Maria Svensson.

– Det är ju en frivillig åtgärd från näringslivet så det är inget som det offentliga råder över, utan det är upp till näringslivet att ha eller lägga ned den här verksamheten.

En ny lagstiftning gör att frågorna kommer få slåss med många andra reklamärenden där bara några få fall om året kommer tas upp i domstol, säger Jan Fager, sekreterare på ERK och jurist vid Sveriges Annonsörer. Han menar dessutom att en ny lag kommer att kräva en grundlagsändring i yttrande- och tryckfriheten.

– Undantag i grundlagarna det ska man bara göra om inget annat hjälper. och vi anser att det finns en annan utväg, säger han.

Reklamombudsman
Näringslivet vill istället inrätta en reklamombudsman, en ny ansvarsnämnd, ungefär som svenska pressombudsmannen, som skulle finansieras genom en halv promille av företagens mediebudgetar varje år. Men det förslaget innebär ingen egentlig skillnad enligt Eva-Maria Svensson.

– Reklamombudsmannen skulle fortfarande vara en frivillig åtgärd från näringslivets sida. jag tror inte att det förändrar något i sak, säger Eva-Maria Svensson.

Den fullständiga utredningen överlämnas till regeringen på tisdagseftermiddagen.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se