Dödsolyckorna ökar i Sverige

Dödsolyckorna i Sverige har ökat sedan 1990-talet och varje vecka dör över 50 personer till följd av olyckor. De flesta dödsfallen sker genom fallolyckor.

Det visar en sammanställning från Nationellt centrum för lärande från olyckor vid Räddningsverket som TT har tagit del av.

Mellan 1995 och 2005 har antalet fallolyckor med dödlig utgång ökat med drygt 50 procent, från knappt 1 000 till över 1 500. Särskilt drabbade är äldre kvinnor.

Under samma tidsperiod har antalet döda i vägtrafikolyckor minskat med elva procent, från 519 till 460.