Skuldsatta barn kartläggs

Datainspektionen startar ett projekt för att undersöka hur många barn i Sverige som är skuldsatta. Mörkertalet är stort när det gäller barn som har skulder, och BO anser att också företag har ett ansvar.

– Det är ju genom sin förmyndare, det vill säga vårdnadshavaren eller föräldern i 99 procent av fallen, så det är föräldrarna själva som har skuldsatt barnet, säger projektledaren för kartläggningen, Håkan Meurling.

– Ibland kan man skuldsätta barnet på flera olika ställen, därför att jag som förälder inte kan få krediter för att jag har skulder. Då tar jag och skuldsätter barnen som fortfarande inte har några betalningsanmärkningar. Det kan vara lite lurigt, säger Håkan Meurling.

Datainspektionen undersöker hur många skuldsatta barn det finns genom att kontakta de 60 största inkassobolagen i Sverige. Enligt Håkan Meurling vet man idag inte hur många barn det rör sig om.

Ett av de största inkassobolagen har 16 000 barn i sitt register och det medför stora problem att växa upp med skulder.

– Det leder ytterst till att barnen utestängs från krediter när det blir myndigt. Man får ingen bostad, man får inget telefonabonnemang eller kreditkort och sådant. Och det är ju väsentligt att ha sådant i dagens samhälle, säger Håkan Meurling.

Barnombudsmannen Lena Nyberg menar att företag borde ta ett större ansvar för att undvika att barn blir skuldsatta.

– Det finns föräldrar som medvetet skriver barnen där för att de själva inte har pengar eller för att man tror att man slipper betala. Där är det, återigen, väldigt viktigt att de som sluter avtal med föräldrarna konsekvent ser till att det är föräldrarna som blir betalningsansvariga, säger Lena Nyberg.

Jenny Lagerstedt
jenny.lagerstedt@sr.se