Fetma bakom kraftig ökning av stroke

I USA har fallen av stroke bland kvinnor i åldern 35 till 54 år trefaldigats dom senaste åren. Det framgår av en studie som presenterades på en internationell strokekonferens i New Orleans.

Forskarna har granskat kvinnor som drabbats av stroke mellan 1999 och 2004. Enligt läkarna som gjort studien är fetma den främsta orsaken till ökningen av stroke bland förhållandevis unga kvinnor.

Ökningen av stroke sker trots att kvinnorna som ingick i studien i större utsträckning än tidigare fick mediciner som höll kolesterol- och blodtrycksnivåer nere.

Förutom fetma räknas högt blodtryck och hög nivå av det farliga kolesterolet som riskfaktorer för stroke.