Saltsjöbadsavtal kopplas till Vaxholm

Fack och arbetsgivare vill att regeringen ska koppla den kommande utredningen om konsekvenserna av Vaxholmsdomen till förhandlingarna om ett nytt Saltsjöbadsavtal.

Fack och arbetsgivare har därför, enligt uppgift till Ekot, kommit med förslag om vilka som ska ingå i den utredning regeringen ska tillsätta.

EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet är så viktig att den utredning regeringen ska tillsätta med anledning av domen bör ha en klar koppling till förhandlingarna om ett nytt Saltsjöbadsavtal. Det är det budskap från arbetsmarknadens parter regeringen nu måste ta ställning till.

Att arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i nära samarbete med fack och arbetsgivare ska utreda konsekvenserna av Vaxholmsdomen blev klart förra månaden.

Utredningen ska avgöra vilka villkor utländska företag ska ha när de arbetar i Sverige. Arbetsmarknadens parter anser att den kommande Vaxholmsutredningen är så avgörande så att den därför direkt bör kopplas till de förhandlingar som nyligen inletts om ett nytt Saltsjöbadsavtal.

Saltsjöbadsavtalet har funnits sedan 1938 och gäller hela den privata arbetsmarknaden.

Inom regeringen finns inga kommentarer till att koppla samman Vaxholmsdomen och industriavtalet. Men regeringskällor uppger för Ekot att arbetsmarknadens parter vill att justitierådet Gudmund Toijer, ska göra Vaxholmsutredningen. Han har ett långt förflutet som utredare av arbetsrättsliga frågor.

För att markera den nära kopplingen till Saltsjöbadsavtalet tänker fack och arbetsgivare föra fram sina toppförhandlare som namn till den kommande Vaxholmsutredningen.

De som föreslås ingå i Vaxholmsutredningen är Svenskt Näringslivs vice vd Jan-Peter Duker, LO:s förhandlingschef Erland Olausson och Unionens förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se