KLIMATBEREDNINGEN

Reinfeldt får stöd av borgerliga ledamöter

Statsminister Fredrik Reinfeldt får nu stöd för sin uppfattning att klimatberedningens förslag om att järnvägstrafiken ska byggas ut med 50 procent fram till 2020, inte är realistiskt. Stödet kommer från borgerliga ledamöter i klimatberedningen.

– Vi har inte lyckats och vi har inte haft tid och kraft att genomföra de samhällsekonomiska värderingarna och jag tror att det här är lite optimistiskt, säger en av de kritiska borgerliga ledamöterna, moderaten Sofia Arkelsten.

Även folkpartiets ledamot i klimatberedningen, Carl B Hamilton, är nu tveksam till förslaget om järnvägstrafiken.

– Det måste vara samhällsekonomiskt lönsamt och frågan är om det är den mest effektiva metoden för att få ner koldioxidutsläppen, säger folkpartisten Carl B Hamilton.

Det var i måndags som klimatberedningen presenterade sina förslag på hur Sverige ska få ner sina koldioxidutsläpp.

Beredningen lyckades inte enas om målet för hur mycket vi ska minska våra utsläpp med, men det rådde politisk enighet om åtgärderna.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sa tidigare i veckan att det inte finns pengar att bygga ut järnvägen i den takt som klimatberedningen föreslår. Statsministern ville inte heller binda sig vid målet att Sverige ska minska sina koldioxidutsläpp med 38 procent fram till 2020.

Ett mål som de borgerliga ledamöterna först efter långa förhandlingar kunde enas om.

Men nu säger både Carl B Hamilton och Sofia Arkelsten att inte heller de vill binda sig vid 38 procent. De vill avvakta förhandlingarna i EU och FN om internationella mål innan Sverige bestämmer sig.

Anders Wijkman som är kristdemokraternas ledamot i klimatberedningen ville från början att målet skulle ligga ännu högre. Han är kritisk till att hans borgerliga kollegor inte försvarar klimatberedningens förslag.

– Att redan dag två börja ifrågasätta och ta tillbaka eller reservera sig, det tycker jag känns väldigt konstigt. Vi har ett planetärt problem och det rör alla människor, det är jätteallvarligt och att då hålla på att schackra och vara taktiskt, det är i alla fall inte något som jag tror på, säger Anders Wijkman, kristdemokraternas ledamot i klimatberedningen.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se