Underkänt för lagförslag om nätraggning

Flera remissinstanser sågar ett lagförslag om att göra det olagligt för vuxna att ta kontakt med barn på internet i sexuellt syfte.

Advokatsamfundet och den juridiska fakulteten vid Lunds universitet hör till de instanser som underkänner lagförslaget, skriver Svenska Dagbladet.

Även Justitieombudsmannen och RFSU har starka invändningar.

Bland annat pekar instanserna på problem med att bevisa ett brottsligt uppsåt när en person kontaktar ett barn på nätet.

Per-Ole Träskman, professor i straffrätt vid Lunds universitet, säger att lagförslaget skulle kriminalisera en gärning som ännu inte kan tänkas finnas på ett förberedelsestadium, en typ av kriminalisering som tidigare inte funnits i Sverige.

Flera remissinstanser är dock positiva till förslaget, bland andra Rikspolisstyrelsen, som anser att lagen kan fungera som en viktig markering.