KLIMATPOLITIK

Carlgren: Sverige bör satsa på klimatprojekt i utlandet

Svensk klimatpolitik bör satsa mer på klimatprojekt i andra länder, sa miljöminister Andreas Carlgren i Ekots lördagsintervju.

Genom att stödja klimatprojekt i utvecklingsländer kan Sverige tillgodoräkna sig utsläppsminskningen, säger Anders Carlgren.

– Vi räddar inte bara klimatet genom åtgärder här hemma och genom att satsa i till exempel Indien, eller Kina som vi gör, där vi också bygger vindkraftparker, eller i Brasilien där vi bygger bioenergi. På så sätt åstadkommer vi utsläppsminskningar som annars inte hade blivit av, och så ser vi till att de pengar och resurser som vi satsar ger större klimatförbättring för pengarna.

I den nuvarande klimatpolitiken fram till 2012 ska klimatprojekt i utvecklingsländer eller Östeuropa inte inkluderas i det svenska klimatmålet utan ligga utanför.

Men regeringen vill nu att Sverige ska kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från projekt utomlands. Sju till åtta procent av målet har diskuterats.

– Jag anser att det till och med kan bli fråga om mer, därför att det är en del av den stora förändring som vi nu ska göra.

Men EU-kommissionens förslag till klimatpolitik säger ju att max tre procent ska läggas i utlandsprojekt. Hur ska du lösa det om du föreslår sju, åtta procent och kanske mer?

– De tre procenten gäller innan vi får en global klimatöverenskommelse. Då kommer också EU att göra större satsningar, EU måste göra det därför att det är nödvändigt både för klimatet och för u-länderna.

Sveriges förslag ligger alltså långt från EU-kommissionens tre procent. Om Sverige ska få igenom den här idén att en så stor andel av utsläppsminskningarna ska kunna ligga på utlandsprojekt måste man alltså övertyga andra EU-länder och EU-kommissionen om att det är en bra metod.

– Vi gör det därför att det är bäst för klimatet och samtidigt kommer Sverige att hela tiden vara en del av en europeisk satsning och en europeisk lösning för att åstadkomma de globala minskningarna, samtidigt som vi gör så mycket på hemmaplan att vi får de lägsta klimatutsläppen i Europa år 2020, sa miljöminister Andreas Carlgren.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se