UGANDA

Avtal tecknat om permanent vapenvila

I Uganda har rebellerna i Herrens befrielsearmé och regeringen undertecknat ett avtal om permanent vapenvila. Det är ännu ett steg på vägen mot ett slutgiltigt fredsavtal.

Det här är slutet på kriget, säger FN:s utsände medlare, Joaqim Chissano. Nu återstår att komma överens om hur avrustningen ska gå till innan det slutliga fredsavtalet är klart.