Ordkriget mellan PKK och Turkiet växer

Ordkriget mellan terrorstämplade PKK och de turkiska ledarna har trappats upp. I uttalande från en PKK-ledare uppmanas nu till och med unga kurder runt om i Turkiet att protestera mot arméns anfall mot PKK-fästen i norra Irak.

– Svaret kommer att bli kraftfullt, uppger den PKK-vänliga nyhetsbyrån Firat och hänvisar till ett uttalande från en av PKK:s ledare i Irak, Bahoz Erdal, som säger att ”om de vill utplåna oss, kommer våra unga att göra städerna omöjliga att bo i. Kurdiska ungdomar kommer tillsammans att bränna hundratals bilar varje natt”, ska Bahos Erdal ha sagt.

I samband med ett möte i Diyarbakir där det bor flest kurder i östra Turkiet, ska Leyla Zana som tidigare var parlamentsledamot för DEP i det turkiska parlamentet ha sagt när kurdernas demokratiska samhällskongress träffades, att ”om de demokratiska vägarna blockeras, kommer det kurdiska folket, likt elden, att bränna allting i sin väg”.

Den turkiska ledningen i Ankara har hittills försvarat markoffensiven mot PKK:s fästen på andra sidan om den irakiska gränsen, med att det bara handlar om att slå till mot terrorstämplade PKK:s män och kvinnor som bär vapen och deltar i striderna mot armén. Inga civila i norra Irak ska angripas, heter det.

Flera turkiska parlamentsledamöter har också trätt fram för att ge sitt officiella stöd för kampen mot terroristerna i PKK och bett turkarna att tänka på sina söner och döttrar som under svåra förhållanden försvarar Turkiet.

Ordkriget har trappats upp dramatiskt det senaste dygnet samtidigt som striderna ska rasa för fullt.

I dag, söndag, har också flera tidningar intervjuer med föräldrar vars barn har dödats i striderna med PKK och även om de föräldrar som uttalat sig, säger att de är ledsna över att barnen har dödats, så är föräldrarna stolta över sina barn som nu blir martyrer här i Turkiet.

Samtidigt visas bilder av uppställda kistor med kvarlevor efter dödade soldater, kistor som draperats i röda turkiska flaggor.

Jan Andersson, Istanbul
jan.andersson@sr.se