Krav på könsneutral mönstring

Kravet på att mönstra till värnplikten måste vara lika för män och kvinnor, skriver Pliktverkets generaldirektör Björn Körlof på Dagens Nyheters debattsida.

I år skickar Pliktverket för första gången ut brev om mönstringen till både unga pojkar och flickor, men det är bara obligatoriskt för pojkarna att svara.

En parlamentarisk utredning tittar just nu på möjligheterna att göra mönstringen könsneutral och frivillig för båda könen.

Även ÖB Håkan Syrén är för lika mönstring för män och kvinnor.