Fakta om undersökningen

  • 250 av 290 kommuner har svarat (85,6%)
  • Tre av fyra (75%) kommuner har haft svårigheter att hitta lämpliga (obs ordet lämplig används just i lagstiftningen om modersmålsundervisning, i stället för behörig) modersmålslärare de senaste två åren.
  • De kommuner som har haft problem att hitta lärare, anger följande språk som mest problematiska (av de färdiga alternativen vi angett): romani (28,4%), arabiska (21%), somaliska (17,6%). Regionala skillnader finns säkert. Största problemen finns dock i alternativet ”andra språk”, som hela 65% av kommunerna har kryssat. Där sticker framför allt thai ut. 29 kommuner har nämnt thai, vilket gör det till nästan lika vanlig ”problemspråk” som somaliska.
  • 83,5% av de kommuner som har haft svårigheter att hitta lärare anger att detta har lett till utebliven undervisning i något eller några språk de senaste två åren. Detta är ca 60% av alla landets kommuner. Hela 88% av dem som har varit tvungna att ställa in undervisning har gjort det under det pågående läsåret. Det är drygt hälften (51%) av alla landets kommuner.
  • Som anledningar till lärarbristen anger kommunerna framför allt den faktiska saknaden av lämpliga lärarkandidater i kommunens närområde. Även dåliga arbetsvillkor för lärarna nämns av många.
  • Bara 12 % av kommunerna tror att alla modersmålslärare kommunen anlitar är behöriga.