Svensk miljöprövning på finsk kärnkraft

Ett nytt kärnkraftverk planeras i Finland. Fyra tänkbara platser övervägs, och ett av alternativen ligger bara några mil från Haparanda.

Nu får Sverige ge sina synpunkter på hur miljöprövningen ska gå till.

Det nya kärnkraftverk som planeras av det finska energiföretaget Fennovoima, ska ha en eller två reaktorer, med en effekt på mellan 1500 och 2 500 MW. Vilken typ av reaktor är ännu inte bestämt.

Målet är att det ska vara i gång om tio år. Planeringen är än så länge i ett förberedande skede, då också svenska myndigheter och allmänhet får ge synpunkter på hur miljöbedömningen ska gå till. Naturvårdsverket samlar in svaren. Martin Påhlman är enhetschef.

– Sverige har möjlighet att lämna synpunkter på det program som det finska företaget håller på att utveckla. Det är framförallt miljökonsekvenser som vi ska lämna synpunkter på. Vad som ska beskrivas i den här miljökonsekvensbeskrivningen.

Så det är tidigt än så länge?

– Ja, det är mycket tidigt, säger han.

Var det nya finska kärnkraftverket ska ligga är inte bestämt. Fyra alternativa platser föreslås, varav tre längs Bottenvikens kust. En av de föreslagna platserna, Simo, ligger längst in i norra Bottenviken, några mil från svensk-finska gränsen. Inte långt därifrån finns nationalparken Haparanda skärgård.

– Av de fyra platser som är utpekade så är det mest nordliga alternativet, det som ligger närmst Sverige.

Naturvårdsverket har sänt Fennovoimas program för miljökonsekvensprövningen på remiss till en rad organisationer och myndigheter, däribland annat länsstyrelserna längs den svenska ostkusten.

Senare kommer Sverige också att få delta i nästa prövning av konsekvenserna för miljön, innan Fennovoima kan söka den finska riksdagens tillstånd att få bygga kärnkraftverket.

– Det är slutligen den finska riksdagen som beslutar om vad det planerade kärnkraftverket ska placeras. Sverige har alltså möjlighet att påverka processen fram till det här beslutet, säger han.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se