Internationell kampanj mot kvinnovåld

FN startar nu en global kampanj för att minska våldet mot kvinnor världen över. Kampanjen ska pågå fram till 2015 och målet är att världens länder ska vidta åtgärder för att våldet mot kvinnor ska minska drastiskt.

Den var FN:s generalsekreterare själv, Ban Ki Moon, som invigde kampanjen i FN:s generalförsamling i New York.

– Vi har samlats för att starta en kampanj som syftar till att stoppa våldet mot kvinnor, inledde generalsekreteraren.

Han lyfte i sitt anförande fram statistik som tyder på att en tredjedel av alla kvinnor världen över någon gång under sin livstid blir slagna, tvingade till sex eller misshandlade på något annat sätt. Han lyfte också fram alla de oräkneliga antal flickfoster som väljs bort bara på grund av sitt kön.

– Inget land, ingen kultur, ingen kvinna eller man går fri från detta gissel, sa Ban Ki Moon vidare.

Kampanjen ska alltså pågå fram till 2015, samma år som FN:s millenniemål, som syftar till halvera världens fattigdom, ska vara uppnått.

Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni var också i New York och talade med anledning av startskottet för kampanjen. Hon sa bland annat att FN har en nyckelroll för att öka jämställdheten i världen och att ett jämställdhetsperspektiv måste genomsyra allt politiskt arbete i världen.

Generalsekreteraren uppmanade också alla medlemsländer i FN att själva vidta egna åtgärder, vid sidan av FN-kampanjen för att minska våldet mot kvinnon. Bland annat med hänvisning till den FN-resolution där medlemsländerna lovar att öka jämställdheten och öka skyddet för utsatta kvinnor.

Till slut vände sig generalsekreteraren också till världens män.

– De som begår våld mot kvinnor är ynkryggar och att kämpa mot det är en hederssak, sa Ban Ki Moon.

Daniel Alling, New York
daniel.alling@sr.se