cypern

Förhandlingar om enande i april

Det kan komma att bli en lösning på konflikten med den delade ön Cypern redan i år. Bakgrunden är utspel från både den nyvalde presidenten på den grekcypriotiska delen och från turkcyprioternas ledare i norr om att tiden nu är kommen för en lösning.

Bland diplomater kallades Cypern för Hatets ö under stora delar av 1900-talet. För trots åtskilliga försök att lösa en av världens mest långvariga konflikter har egentligen inte så mycket hänt genom den etniska delningen av ön 1974.

I försöken att lösa konflikten har bland annat den tidigare FN-chefen Kofi Annan varit inblandad i direkta förhandlingar mellan nord och syd och ett avtal om ett enande förhandlades också fram.

Vid en folkomröstning bland turkcyprioterna så blev det en klar majoritet för ett enande. Den numera avgående presidenten på Cyperns grekcypriotiska södra sida, Tassos Papadopoulos, var dock starkt kritiskt till avtalet och vid folkomröstningen där, för snart fyra år sen, blev det också ett klart nej från grekcyprioterna till avtalet.

Men nu är alltså en ny president vald bland grekcyprioterna, kommunisten Dimitris Christofias, som för bara några år sedan anklagats av kritiker för landsförräderi till följd av hans uttalanden om en förening mellan norr och söder.

Christofias är också nära vän med vänsterledaren på den norra delen av ön, Mehmet Ali Talat, som turkcyprioterna för några år sedan valde till sin president.

Efter söndagens presidentval i söder har båda ledarna pratat med varandra flera gånger och de har nu också bjudit in en FN-delegation till ön i april för att inleda nya diskussioner om en förening.

Optimismen är stor, inte minst bland diplomater inom både FN och EU, om att en lösning är mycket nära eftersom båda ledarna säger att tiden nu är mogen. Båda har också sagt att ett avtal borde kunna bli klart redan under det här året.

Den stora frågan är ändå vad de turkiska ledarna i Ankara säger om Cyperns framtid och om de tillåter den turkcypriotiska ledaren Talat att redan nu förhandla fram ett avtal om förening av Cypern.

Jan Andersson, Istanbul
jan.andersson@sr.se