Hushåll kan bli utan fast telefon

Ett okänt antal hushåll i Norrbotten kommer att få alla sina telefonförbindelser avstängda i maj. Telia Sonera har bytt ut det gamla nätet och alla täcks inte av det nya. (SR Norrbotten)