Allmän cancervaccination kan bli dyrt

En generell vaccination som kan minska risken att kvinnor insjuknar i livmodershalscancer skulle bli det dyraste hittills av alla svenska vaccinationsprogram.

Det framgår av tisdagens rapport från Socialstyrelsen som lämnar över frågan till politikerna att avgöra om en allmän vaccination ska införas, trots att dagens vaccin inte skyddar mot alla former av livmodershalscancer.

Att införa en allmän vaccination har redan väckt frågan om vem ska betala kostnaden. För Ellen Hyttsten, direktör för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, är svaret enkelt.

– Då ska staten betala det därför att vi har en överenskommelse med finansdepartementet att när det är nya uppgifter för landsting och kommuner då ska staten betala det.

Kan kommuner och landstingen komma att betala någon del av det här vaccinet?

– Det kan bli en förhandlingsfråga vi måste titta på vad Socialstyrelsen föreslår. Vi måste förhandla med socialdepartementet, säger Ellen Hyttsten.

Kostnaden för att vaccinera en tonårsflicka är idag 3 300 kronor och räknat på en årskull av flickor på drygt 50 000 skulle årskostnaden bli omkring 150 miljoner kronor. Men i ett startskede blir kostnaden högre eftersom det skulle beröra flera årskullar upp till 18 år. En nackdel är att dagens vaccin inte ger ett fullständigt skydd.

Det gör att dagens kontroller med screening och cellprover inom sjukvården måste fortsätta. Vilket kostar drygt 300 miljoner om året. Det gör att totalkostnaden kan stiga till omkring 450 miljoner kronorom året, men här är beräkningarna osäkra. Klart är bara att en allmän vaccination mot livmoderhalscancer på det sättet skulle bli dyrare än alla andra allmänna vaccinationer.

På längre sikt finns det, enligt Socialstyrelsen, trots allt skäl att tro att samhällets kostnader för de cancerformerna skulle gå ner. Dels genom att färre kvinnor insjuknar och dels genom att fler överlever.

Men det förutsätter samtidigt att tonårsflickor och kvinnor vill delta i fortsatta kontroller, och att den viljan inte minskar. Först då finns det, enligt Socialstyrelsen, skäl för samhället ta på sig kostnaden för en allmän vaccination mot livmodershalscancer. Annars kan slutresultatet bli det motsatta.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se