Ingen mul- och klövsjuka i Danmark

Misstankar om mul- och klövsjuka i Danmark har kunnat avskrivas. Ett stort slakteri på Själland stängdes tidigare på onsdagen efter misstankar om smitta, men nu är verksamheten åter igång.

De prover som har analyserats visar att det inte var någon mul- och klövsjuka.

Danmark har inte haft något utbrott av mul- och klövsjuka sedan 1983.