Skåningar mest rädda för brott

De som bor i skåne är mer oroade för brottslighet än andra och säger sig också vara mer utsatta för brott, enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning.

I Skåne uppger 13 procent av de tillfrågade att de utsatts för personbrott som till exempel misshandel och hot.

I Värmlands, Gävleborgs och Västernorrlands län säger bara hälften så många att de utsatts för den typen av brott.

Även när det gäller oron för brottslighet är de regionala skillnaderna stora.

I södra Sverige oroar sig var tjredje invånare för brottsligheten i samhället.

I Värmland och Västerbotten knappt var femte.