Unga röker mer igen

Rökningen bland pojkar i årskurs 9 har ökat något, efter flera års kraftig minskning.

Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikakupplysning minskade andelen rökande pojkar mellan 1999 och 2004 från 30 till 18 procent, men nu har trenden alltså vänt.

Bland flickor i 9:onde klass ligger andelen rökare kvar omkring 30 procent.

I båda grupperna har snusandet minskat i takt med att rökningen tagit fart igen.