IAEA:s granskning

"Forsmark har lärt sig en viktig läxa"

På torsdagen avslutade det internationella atomenergiorganet IAEA sin säkerhetsgranskning av Forsmarks kärnkraftverk som har pågått under tre veckor. IAEA:s team har utgått från den allvarliga incident som inträffade sommaren 2006 då flera säkerhetssystem slogs ut och allvarliga säkerhetsbrister avslöjades.

– De rekommendationer som vi har fått är väldigt värdefulla för vårt fortsatta arbete. Vi kommer att ta in det i vårt handlingsprogram, säger Forsmarks vd Jan Edberg.

På rätt väg, men det finns mer att göra, säger IAEA:s team.

Forsmark måste bli bättre på att ta vara på erfarenheter från olika incidenter så att man inte gör om samma misstag igen.

– När driften har gått bra under lång tid är det lätt att man slår sig till ro, säger Miroslav Lipár, som har lett granskningsteamet.

IAEA anser också att Forsmark ska anlita oberoende granskare som inte är personalen vid verket utan är utomstående experter, till exempel från universiteten.

Det är på gång, säger Forsmarks styrelseordförande Hans von Uthmann.

– Detta Nuclear safety council har sitt första möte nästa vecka så det är alldeles utmärkt att den frågan kommer upp direkt. Men det är klart att Vattenfall som huvudägare i två av kärnkraftverken i Sverige har ett väldigt stort ansvar. Det tar vi bland annat genom att säkerställa att vi hela tiden får den kunskapsåterföring som teamet också pekar på är så viktigt att vi har med, säger han.

Ni har ju fått kritik tidigare av granskningar som säger att ni slog er till ro och att det var självgodhet som präglade säkerhetskulturen i Forsmark. Hur ser det ut med den självgodheten nu?

– Vi upplever själva att vi har kommit en lång väg bort från det. Vi jobbar väldigt intensivt med säkerhetskulturen för att höja den. Men det är aldrig ett arbete som vi går i mål med, utan vi måste ständigt säkerställa att vi inte faller tillbaka, säger Hans von Uthmann.

Forsmark är fortfarande under särskild tillsyn från Statens kärnkraftsinspektion och måste visa att man har förändrat säkerhetskulturen i praktiken och inte bara på papperet, säger SKI:s granskare.

IAEA:s Miroslav Lipár anser att Forsmarks ledning har lärt en viktig läxa.

– Jag kan säga att Forsmark är starkt inriktad på säkerhet och att den har en mycket hög prioritet, säger han.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se