För få läkare för psykiskt sjuka barn

Det är långa köer inom barn- och ungdomspsykiatrin och en orsak är att det finns för få läkare. (P3 Nyheter)

– Ja, det är stor brist. Det finns inte så många utbildade barnpsykiatriker i Sverige, säger Agneta Dahl Geijer, enhetschef på BUP Globen i Stockholm

Till hennes klinik kommer fler än tusen barn och unga varje år. Många av dem tvingas vänta länge på hjälp eftersom det helt enkelt inte finns några läkare som kan hjälpa dem.

Har ni inte ens en heltidsanställd psykiatriker?

– Nej, vi har haft annonser, vi har försökt med personliga kontakter och vi har också vänt oss till hyrläkar-företag. Men sedan december har vi fortfarande inte fått ett enda napp.

Ing-Marie Wieselgren jobbar inte som läkare längre utan nu är hon psykiatriexpert på Sveriges Kommuner och Landsting.

Där är det ett välkänt problem att det finns för få barnpsykiatriker i Sverige

– När vi frågar ute i verksamheterna är det ju många som säger att det saknas läkare och att man har svårt att få tag på dem.

Hur många fler läkare tror du behövs?

– I dag är det ungefär tio per år som blir färdiga och det skulle vi säkert behöva dubbla.

Läkarbristen beror dels på att det utbildas för få, säger Ing-Marie Wieselgren, dels på att söktrycket har mer än fördubblats de senaste 20 åren och i vissa fall behöver unga vänta flera månader på hjälp.

Hur stor del av köerna beror på läkarbristen?

– Det är svårt att säga, men gissningsvis kanske hälften.

BUP Globen i Stockholm gjorde en enkät bland sina patienter förra året och till exempel svarade nästan hälften att de fått vänta för länge på att få komma dit.

Men bristen på barnpsykiatriker för barn leder inte bara till långa köer. Det blir sämre vård också.

En grundtanke med barnpsykiatri är att kuratorer, psykologer och psykiatriker ska hjälpa barnen tillsammans, säger Agneta Dahl Geijer.

– Finns det ingen läkare saknas det perspektivet. Det är en viktig del av vår verksamhet.

Martin Jönsson, P3 Nyheter
martin.jonsson@sr.se