sven otto littorin:

Hårdare straff för illegal arbetskraft

De arbetsgivare som utnyttjar papperslösa, alltså utländska personer utan arbets- och uppehållstillstånd, bör få strängare straff. Det anser arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

– Är det ett läge där man kan utnyttjas och det förekommer den här typen av utnyttjande, det har vi sett i medierapporteringen, måste vi se till att skärpa straffen för de arbetsgivarna som utnyttjar sig av den här situationen och den enskilde papperslöse. Det kan inte vara orimligt att man gör på det sättet.

Hur många utländska personer som saknar uppehålls- och arbetstillstånd och som jobbar illegalt i Sverige är det ingen som vet.

Sarwar från Bangladesh har bott fem år i Sverige. Sedan han fick avslag på sin asylansökan har han försörjt sig genom att arbeta illegalt. Just i dag står han i en av Stockholms gallerior, bakom ett stånd där han säljer strumpor och tofflor. Han fick jobbet i går men han vet inte vilken lön han kommer att få.

– Jag har frågat men han har bara svarat att han måste räkna på hur mycket de tjänar för att sedan bestämma utifrån det.

Flera gånger har han blivit lurad på den lön han skulle ha fått. Sarwar har jobbat illegalt med allt man kan tänka sig, i bland för bara fem kronor i timmen.

– Jag har jobbat i en Pressbyrå, i ett café, som städare, på ett kontor, som tidningsbud, med att sälja grejer på torget och som målare. Om någon frågar om jag vill jobba säger jag aldrig nej.

Den arbetsgivare som utnyttjar illegal arbetskraft och blir upptäckt kan få dagsböter, vid försvårande omständigheter upp till ett års fängelse. Nu öppnar arbetsmarknadsministern för att skärpa dessa straff för att avskräcka arbetsgivarna från att utnyttja illegal arbetskraft.

Men Sarwar från Bangladesh som är papperslös här i Sverige tror att han skulle förlora på det.

– Det hjälper inte, för om de får högre straff får vi inga jobb. Vi behöver jobb. Det enda sättet är att ge oss arbetstillstånd så att arbetsgivarna inte får utnyttja oss.

Även den som arbetar illegalt riskerar böter om den blir upptäckt, det har LO föreslagit att man ska ta bort. Men det är inte aktuellt enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

– Jag är faktiskt mer tveksam till det. Det är ju så att innan man fått sitt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige har man inte rätt att vara och arbeta här och det tycker jag är en ganska rimlig utgångspunkt.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se