Miljonskadestånd till oskyldigt dömd

En 45-årig man från Västmanland har fått ett skadestånd på över fyra miljoner kronor av staten, sedan han suttit inspärrad på rättspsykiatrisk avdelning i över sex år men därefter frikänts.

Mannen dömdes 2001 mot sitt nekande för våldtäkt mot sin sambos dotter. Flickan var sex till åtta år då de påstådda brotten begicks. Bevisningen bestod av skador i hennes underliv tillsammans med vittnesmål från flickan.

Ärren visade sig senare vara en ovanlig missbildning, och mannen frikändes då i hovrätten.

Justitiekansler Göran Lambertz motiverar det höga skadeståndet med att den felaktigt dömde mannens straff inte var tidsbestämt, utan omprövades med jämna mellanrum, vilket ledde till osäkerhet och ökat lidande.

Skadeståndet är det näst högsta som har betalats ut i Sverige.