Skillnaden minskar mellan blocken

Gapet mellan de politiska blocken minskar till 15 procentenheter i februarimätningen från Dagens Nyheter/Synovate.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet får tillsammans 55,3 procent mot 40,3 för de fyra allianspartierna.

Socialdemokraterna backar med drygt 3 procentenheter, framför allt i storstäderna. För övriga partier handlar det om mindre förändringar.

Kristdemokraterna noterar den lägsta siffran sedan 2005, 3,0 procent, och har nu samma notering som Sverigedemokraterna.