"Låt företagare välja skatteform friare"

Låt småföretagare få välja om de ska beskatta det de tjänar som arbetsinkomst eller kapitalinkomst. Det tycker tre forskare, som anser att det skulle gynna landets entreprenörer. Förslaget får mothugg från regeringshåll.

I Sveriges skiljer man på kapitalinkomster och arbetsinkomster när det är dags att räkna ut skatten. Kapitalskatten är alltid densamma medan jobbskatten ökar ju mer man tjänar.

Eftersom den här skillnaden finns har det konstruerats ett system för att hindra att folk startar bolag bara för att betala mindre i skatt. De reglerna vill Dan Johansson, som är docent i nationalekonomi på Ratio, näringslivets forskningsinstitut, ta bort.

– Du löser ett litet problem, men skapar ett större. Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom att ta bort reglerna, eftersom de är så komplexa och kostsamma att bara sätta sig in i, säger Dan Johansson.

Johansson tror att det är få som kommer sluta som anställda och bilda bolag för att få ut mer efter skatt, inte minst eftersom det innebär mer osäkerhet.

– Det är en ganska liten grupp som kommer att utnyttja den möjligheten. man brukar säga att det är advokater på Östermalm som sätter sig på bolag, men de har säkert andra möjligheter att skatteplanera än det här, säger Johansson..

Ingemar Hansson har motsatt uppfattning. Han arbetar numera som statsekreterare på finansdepartementet, och var med och utformade reglerna.

– De underskattar privatpersoners innovationsförmåga och förmåga att hitta lösningar. All erfarenhet säger att om man har stora hål i skattesystemet, så används de för att minska skatten, säger Ingemar Hansson.

Anita Roll driver ett konsultföretag inom it-branschen med 25 anställda. Hon vill slippa de här beskattningsreglerna, delvis för att hon tycker att företagare tjänar för lite.

– Det är inte bara förpliktigat med fördelar och inkomster att driva eget företag. Det är förpliktigat med skyldigheter och utgifter också, säger Anita Roll.

Att helt ta bort reglerna är inte rimligt, enligt Ingemar Hansson, som tycker att de är krångliga.

– Så länge vi har en högsta marginalskatt på 55 procent och en proportionell kapitalinkomst på 30 procent, måste vi ha regler av det här slaget, säger Ingemar Hansson på finansdepartementet.

Enligt Hansson är visserligen reglerna krångliga, men förmånliga för många företagare, men det håller inte Anita Roll med om.

– Jag köper inte att det är förmånliga regler. Det kan vara så från fall till fall. Generellt är det mer intressant att ta bort de här reglerna för att skapa säkerhet och enkelhet, som man behöver som företagare, säger småföretagaren Anita Roll.

Fredrik Andersson
fredrik.andersson@sr.se