Nutekrapport

Statistik irritationsmoment för företag

Det kostar nästan 100 miljarder kronor per år för svenska företag att följa alla de regler som finns. Det har statliga Nutek kommit fram till en undersökning om företagens administrativa kostnader.

Det som irriterar företagen mest är all statistik som ska in till olika instanser.

Företagen tycker också att arbetsrätten och miljöreglerna är krångliga.

Nutek ska nu lämna över resultatet av undersökningen till regeringen.