Anders Borg: Svensk ekonomi mattas av

Farten i svensk ekonomi går nu ner, och blir betydligt lägre än regeringen räknade med i höstas. Det säger finansminister Anders Borg.

– Vi har en internationell dämpning i tillväxten. Det påverkar investeringar, det påverkar tillväxten och det påverkar exporten. Svensk tillväxt kommer att gå ned. Den landar med våra bedömningar på strax över två procent.

– Då kommer Sverige att ha lite högre tillväxt än övriga Europa, men det är ändå en väsentligt lägre tillväxt än vad vi tidigare räknat med, säger han.

Så sent som i höstas trodde regeringen på en tillväxt på goda 3,2 procent i år. Men konjunkturen bromsar nu, och regeringen skriver ner sina förväntningar till betydligt ljummare 2 procent jämnt. Nästa år väntas läget bli lite bättre.

Att farten nu sjunker i svensk ekonomi innebär samtidigt att regeringen inte längre tror att det finns någon risk för överhettning, det vill säga att hjulen i ekonomin snurrar för fort. Därför är Anders Borg övertygad om att regeringen utan risk kan satsa nya pengar på reformer nästa år.

– Jag tycker att vi ska återkomma med förslag som förbättrar infrastruktur, förbättra forskning, som bidrar till kunskap och kvalité i skola och förskola. Vad som sedan behöver göras på skattesidan får vi återkomma till säger Anders Borg.

När farten nu går ned, vad händer med jobben?

– Vi har en fortsatt stark utveckling på svensk arbetsmarknad. Jag tror till och med att vi är det industriland där arbetslösheten minskar mest under de kommande åren. Men det kommer att dämpas i takt med att tillväxten dämpas.

– När vi gör budgeten 2009 så måste vi återkomma med förslag som förstärker förutsättningarna för en god sysselsättningsutveckling, säger Anders Borg.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se