Äldre får större valfrihet inom omsorgen

Regeringen vill att äldre ska få större möjlighet att välja hemtjänst och på fredagen kom ett förslag från en statlig utredare om en ny lag som ska göra det lättare för företag och andra som vill etablera sig inom äldreomsorgen. Förslaget välkomnas på flera håll men får också kritik på andra.

Regeringen tycker att det är för få olika alternativ inom hemtjänst och handikappomsorg.

Man tycker inte att dagens system där kommunerna är hänvisade till lagen om offentlig upphandling fungerar tillräckligt bra.

Nu har en statlig ensamutredare, Acko Ankarberg Johansson (kd), kommit med ett förslag om hur valfriheten för äldre ska kunna bli större.

Hon föreslår en ny lag, lagen om valfrihetssystem, som föreslås bli frivillig för kommuner och landsting.

Företag som vill starta till exempel ett äldreboende behöver inte ha satt igång med sin verksamhet innan man får sitt godkännande av kommunen.

Alla som ansöker och uppfyller de krav som ställs kommer också att ha rätt att få starta sin verksamhet.

Det ska inte finnas någon begränsning av hur många som skall kunna bedriva till exempel hemtjänst i en kommun.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) ser det som en stor fördel.

– Det är naturligtvis så att den som kan tillhandahålla bäst kvalitet är den som komemr att bli mest efterfrågad, säger hon.

Ser du någon risk att det skulle kunna bli väldigt ojämlikt, till exempel landsbygd kontra storstad, eller att vissa företag etablerar sig på vissa ställen och kanske inte på andra?

– Naturligtvis kommer utbudet av utförare att vara mindre i små kommuner och vi har ganska många små kommuner i Sverige. Visst kan det bli geografiska skillnader och det kan också bli skillnad mellan kommuner som väljer att inte införa det nya alls och dem som redan är i startgroparna, säger Maria Larsson.

Ahmed Hersi är chef för att personalkooperativ inom hemtjänsten i Umeå. Kundera, de äldre, kan få hjälp av hemtjänstpersonal som pratar till exempel somaliska eller persiska.

Umeå är en av de trettiotalet kommuner som redan har en form av valfrihet inom äldreomsorgen, men eftersom Ahmed Hersis kooperativ vill växa utanför Umeå välkomnar han fredagen utredningsförslag.

– Vi är intresserade av att utöka verksamheten i andra kommuner, till exempel i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi nischar ju det här med språkanpassningen. Så jag ser absolut positivt på förslaget, säger han.

Även organisationen Sveriges Kommuner och Landsting är positiv till det nya lagförslaget.

Men det nya lagförslaget får också kritik.

Vänsterpartiet befarar att det kommer att bli mindre insyn i privata vårdföretag och därmed svårare att upptäcka missförhållanden i de företagen än i offentlig verksamhet.

– Fritt val handlar inte om att välja mellan olika företag utan det handlar i första hand om inflytande i vardagen. Hur ser det ut på mitt äldreboende, får jag gå upp när jag vill, kan jag få hjälp med en promenad, kan jag välja mellan olika mat. Eller i hemtjänsten, om jag har rätt till sex timmar i veckan och kan jag själv beslut om vad jag kan få gjort, säger Eva Olofsson,  vänsterpartist i riksdagens socialutskott.

Jens Möller
jens.moller@sr.se

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se