Tvångsavvisning av irakier återupptas

Inom kort kommer polisen att börja tvångsavvisa irakier igen, däribland kurder från norra Irak. Men den regionala regeringen där tänker inte släppa in dem i landet.

Det kan sluta med att Sverige stoppar avvisningarna helt eller skickar kurderna till Bagdad istället, säger Per Löwenberg på Rikspolisstyrelsen.

– Är det så att det i beslutet står att det skall verkställas till norra Irak, då finns det kanske anledning för polismyndigheten att vända sig till Migrationsverket. Antingen om man finner att verkställighet inte kan ske som det står eller om man finner att det finns verkställighetshinder. Eller så kan man bedöma att man ändå ska verkställa beslutet till Bagdad istället för till Erbil, säger Per Löwenberg på Rikspolisstyrelsen.

Den 18 februari skrev Irak på ett avtal där landet förbinder sig att ta emot de medborgare som fått nej till asyl i Sverige. Fram till den dagen kunde inte Sverige genomföra några avvisningar till Irak.

Sverige har tidigare skrivit på ett liknande så kallat återvändandeavtal med Afghanistan.

Den senaste överenskommelsen med Irak blev en stor framgång för migrationsminister Tobias Billström, som har oroats över det växande antalet irakier som väljer att stanna kvar i Sverige efter beslutet om avvisning.

Men framgången kan vändas till ett misslyckande.

Många av de cirka 1 700 irakier som ska skickas tillbaka är från norra Irak och de kurdiska myndigheterna där har sagt att de inte kommer att släppa in tvångsavvisade från Sverige.

För den svenska polisen, som måste genomföra avvisningarna, är detta ett stort dilemma. Polisen vill undvika vändande plan från Irak med asylsökande ombord.

– Polismyndigheterna bör fortsätta ställa frågan i de enskilda ärendena för det kan finnas variationer. Det är i varje ärende som vi måste få svaret innan vi kan se helt hur de kurdiska myndigheterna ställer sig. Vi kommer sannolikt inte att köra så många personer fram och tillbaka, utan man ska försöka ha en kontakt här, säger Per Löwenberg, avdelningsdirektör på Rikspolisstyrelsen.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se