Översvämningsmodell kan skydda kust

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har tagit fram modeller för att beräkna hur stormar och översvämningar kan skada kustområden. Det handlar dels om hur mycket som spolas bort, dels om hur mycket sand och grus som trycks upp på land.

Enligt Chantal Donnelly, forskare i Lund, utgår modellerna, som hjälper att analysera konsekvenserna av stormar, från så kallade hundraårsstormar, det vill säga vind, våghöjd, högsta havsnivå och en samlad bedömning av hur strandlinjen ser ut.

Man kan nu beräkna hur strandlinjen kommer förändras, hur mycket sand och grus som kommer spolas upp. Modellerna kan bli ett instrument för kustkommuner att planera för hur utsatta kuststräckor skyddas och vilka konsekvenserna blir för dem som bor nära havet.

– Kommer det här att vara ett problem för oss? Kommer det här att förstöra det här området eller kommer det bar att betyda att lite sand deponeras, säger hon.

Det pratas mycket om huruvida havsnivån stiger eller ej, men enligt forskarna vid Lunds Tekniska Högskola talas det för lite om så kallade högsta nivåer.

– Under en storm kan man ha en vattennivå som blir högre. Högsta vattennivå som nås genom stormarna, de har stigit rätt kraftigt på sistone, säger hon.

Enligt forskarna är det inte en eventuellt stigande havsnivå som i första hand kommer att orsaka kustkommunerna de största problemen. Utan det är högvattennivåerna vid stormar, och det är högstanivåerna som kommunerna bör ta hänsyn till i planeringen av till exempel bostäder.

Och då kan de nya modellerna hjälpa, menar Chantal Donnelly.

– Jag kan bara säga att om havsnivån kommer att stiga och om man får fler stormar, då kommer det absolut att vara av intresse, säger Chantal Donnelly.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se