2007 bra år för fastighetsmäklarna

Förra året var ett rekordår för fastighetsmäklarna. Landets 13 största mäklarkedjor ökade sina intäkter med drygt 17 procent till sammanlagt 4,9 miljarder kronor.

Anledningen till att 2007 blev ett rekordår var stigande bostadspriser och ökat antal affärer, skriver Dagens Nyheter.

2008 väntas bli ett något sämre år för mäklarna, eftersom antalet affärer minskar och priserna pressas på mäklarnas provisionsnivåer.