Stigande dödssiffra i Irak

I Irak dog 33 procent fler under februari månad i år jämfört med januari, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Därmed bröts den sex månader långa trenden med ett minskat antal döda i Irak.

Enligt irakiska myndigheters statistik blev det totala antalet döda i februari 721 människor varav 636 civila.

Dessutom sårades 847 i februari. I januari dog 541 till följd av oroligheterna.