ledande Miljöpartister:

Vill slopa krav på sextimmars arbetsdag

Ledande miljöpartister i riksdagen vill slopa partiets krav på sex timmars arbetsdag. Kortad arbetstid skulle minska intäkterna till staten och just nu behövs alla pengar för att motverka miljöproblemen.

Karin Svensson Smith är partiets talesperson för trafikfrågor.

– Mitt huvudmotiv är att vi behöver bygga om Sverige för att klara oss utan fossila bränslen och det är väldigt stora investeringar i form av järnväg och vindkraft och att bygga om hus säkra väga mot de ihållande regn som kommer och det kostar så mycket att vi inte har råd med en reform som en generell arbetstidsförkortning skulle kosta.

Men om ni slopa det här kravet, tappar ni inte en hjärtfråga?

– Vi får välja olika hjärtefrågor. Klimatfrågan är vår generations ödesfråga, säger hon.

Det är i en debattartikel i partitidningen Grönt som Svensson Smith vill riva upp partiets krav på sex timmars arbetsdag. Artikeln har skrivit tillsammans partiets gruppledare i riksdagen Mikaela Valtersson och partiets representant i arbetsmarknadsutskottet, Ulf Holm.

Svensson Smith menar att miljöpartiet kopplats ihop för mycket med ledighet och att inte arbeta. Men för att trovärdigt kunna satsa på både miljö och välfärd måste sextimmarsdagen bort. Även om det nu är viktiga personer i riskdagsgruppen som vill slopa förslaget, så vill vissa ledamöter ha kvar visionen, även om den inte kan genomföras på kort sikt. En är Mats Pertoft.

– Det är både stressen och att vi faktiskt räknar med att vi kommer att ha färre arbetsplatser. Vi kan dela på jobben, vi kan ha mer tid för barn och familj. Men just nu är det inte tid för detta, för nu har vi en mycket större fråga - klimatfrågan, säger han.

Den senaste tiden har partiets språkrör sagt att partiet bör slopa kravet på utträde ur EU, partiledningen har förkastat förslaget om medborgarlön och riksdagsgruppen ställt sig bakom betyg i skolan. Karin Svensson Smith tycker att det finns skäl för omsvängningarna.

– Vi är inte nöjda med att vara ett stödparti eller ett oppositionsparti. Vi vill kunna genomföra saker på riktigt, säger Karin Svensson Smith.

Mats Eriksson