Fiskestopp föreslås i sex havsområden

Fiskeriverket har ringat in sex områden där permanent fiskeförbud föreslås införas från och med 2010. Torsken i södra Östersjön och strömmingen i Bottenhavet är två viktiga bestånd som pekas ut.

Vid ett kustområde i Stockholms skärgård ska gädda, abborre och gös skyddas.

Havstensfjorden i Bohuslän och de konstgjorda reven utanför Göteborg föreslås också som fiskefria, liksom ett område i södra Kattegatt där torskbeståndet måste säkras.

Målsättningen är att ha definitiva gränslinjer för områdena klara under början av nästa år.